میلاد بانوی عشق و پرستار جسم و روح بر شیعیان مبارک بتد

زینب طلوع بود ولی ابتدا نداشت 
زینب غروب بود ولی انتها نداشت 
زینب رسول بود ولی مصطفی نشد 
شهر نزول بود، اگرچه حرا نداشت 
زینب اگر نبود، کسی فاطمی نبود 
زینب اگر نبود، کسی مرتضی نداشت 
زینب اگر نبود، حسینی نمی شدیم 
زینب اگر نبود، زمین کربلا نداشت 
زینب هرآنچه گفت، تماماً حسین بود 
اصلا به غیر نام حسین اعتنا نداشت 
زینب اگر نبود، مسلمان نداشتیم 
باور کنید ذکر حسین جان نداشتیم... 
علی اکبر لطیفیان 
=====

/ 0 نظر / 21 بازدید