نماینده اصلح از دیدگاه امام خامنه ای(روحی فداه)

 

 http://enfetar.ir/wp-content/uploads/2011/12/1_rabar_202.jpg

 

مقام معظم رهبری با الگوبرداری از رهبری حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله
و سلم) ویژگی های اصلح را این چنین بیان می فرمایند :


ارزش گرا در رفتار و گفتار : *یک مسئول باید سعی کند در رفتار و گفتار خود
ارزش ها را ملاک عمل قرار دهد.
رعایت پیمان در همه حال با تمام افراد :* وفاداری به پیمان ها باعث جلب
اعتماد مردم و عمل به دستور شرع مقدس است.
تدبیر در اداره ی امور :* یک مسئول باید سعی کند در امور خود تدبیر نماید
تا با سامان دادن به امور به اهداف تعیین شده دست یابد.
سرعت در عمل :* یک مسئول باید سعی کند تا در عمل خود سرعت داشته تا ازفرصت
ها استفاده ی لازم را ببرد.
درست عمل کردن : *یک مسئول باید سعی کند مسئولیت محوله ی خود را به درستی
انجام داده و خود را از هر گونه ضعف و کاستی نگه دارد.
اثرگذاری با عمل :* یک مسئول باید سعی کند به گونه ای عمل کند که دیگران از
او تاثیر بپذیرند و به حرف اکتفا نکند.
صداقت در عمل و گفتار با خودی ها :* مسئول باید به افراد خودی از روی صداقت
و صراحت برخورد نماید.
حضور فیزیکی در امور :* یک مسئول باید خود عملاً در جریان امور قرار بگیرد
و از نزدیک با مسائل آشنا باشد.
سیاست با دشمنان :* یک مسئول باید با افراد غیر خودی و دشمنان با سیاست
رفتار کرده و از حماقت دوری کند.
مدارا با افراد در موارد لازم :* یک مسئول باید سعی کند در مواردی که لازم
می آید با افراد مدارا نماید زیرا در غیر این صورت نمی تواند مشارکت داشته و
کارها را به سامان برساند.
محکم کردن ارتباط با خداوند متعال :* مسئول باید در عین قاطعیت در عمل، بر
خداوند متعال توکل و تضرع داشته باشد.
استفاده از نیروهای مادی و معنوی در مبارزات :* یک مسئول باید سعی کند در
مبارزات خود از تمام نیروها از مادی و معنوی بهره گیری کرده تا بتواند بر دشمن
فائق آید.
دوری از ترس و تردید در مبارزات :* یک مسئول باید سعی کند در مبارزات خود
تردید نکرده ترس را از خود دور نماید.
پناه گاه نیروهای خود در سختی ها : *یک مسئول باید سعی کند در سختی هایی که
پیش می آید پناه گاهی برای نیروهای خود باشد تا به این وسیله آنها نیز مقاوم
گشته و به وظایف خود به خوبی عمل نمایند.
الگو بودن در کارها :* مسئول باید در تمام کارها برای نیروها و زیردستان
خود به عنوان یک الگو مطرح باشد.
شاداب بودن : *مسئول باید در تعملات و برخوردهای اجتماعی خود شاداب بوده و
از خمودگی دوری گزیند.
وجود محبت و اعتقاد در بین مردم :* مسئول باید به گونه ای عمل نماید که
مردم دوست دار او بوده و به او اعتقاد داشته باشند تا همیشه از پشتوانه ی
مردمی برخوردار باشد.
ادای حق زیردستان : *یک مسئول باید سعی کند حقوق زیر دستان خود را ادا کرده
و این کار را بر خود وظیفه شرعی و الهی بداند.
جهت دار عمل کردن :* یک مسئول باید سعی کند به تمام اعمال و رفتار و گفتار
خود جهت الهی بدهد و باید قیامش قیام الله باشد.
محور وحدت بودن :* یک مسئول باید سعی کند از هر گونه گرایش به جناح یا گروه
خاصی دور بوده و محور وحدت دیگران قرار گیرد.
برنامه ریزی در انجام امور :* یک مسئول باید سعی کند در انجام امور خود
برنامه ریزی داشته و از هر گونه هرج و مرج جلوگیری نماید، تا بتواند به اهداف
تعیین شده دست یابد.
حراست از انحراف برنامه ها :* یک مسئول باید سعی کند بر برنامه های انجام
شده برای دستیابی به اهداف تعیین شده نظارت و کنترل داشته باشد تا به موقع از
هر گونه انحرافی جلوگیری نماید.
روحیه ی سازندگی :* یک مسئول باید سعی کند روحیه ی سازندگی را در خود هر چه
بیشتر پرورش داده تا هر روز پیشرفت کرده و موفقیت های بیشتری کسب نماید.
تداوم در انجام برنامه ها :* مسئول باید در انجام برنامه هایش تداوم داشته
باشد زیرا کار مقطعی اگر چه با ارزش باشد کارایی نخواهد داشت.
ـ* داشتن علم و دانش و تخصص :* یک مسئول باید سعی کند نسبت به مسئولیتی که به
او محول می شود، علم و آگاهی لازم را داشته باشد. تا کارها را به صورت تخصصی
به انجام رساند.
روحیه ی خدمتگذاری : *مسئول باید دارای روحیه خدمتگذاری بوده و خود را وقف
مردم کند و این باید شعار همیشه ی مسئولین باشد.

 
*انتخاب اصلح در فضای سالم تبلیغاتی *
از جمله مسائل بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله ی تبلیغات و نحوه
ی آن در انتخابات است که باید با روشی اسلامی و انسانی انجام پذیرد. هدف اسلام
در مسئله حکومت، حاکمیت یافتن صالحان است و مهمترین وظیفه ای که در این رابطه
امت اسلامی بر عهده دارد « انتخاب اصلح » می باشد. بنابراین تبلیغات انتخاباتی
باید به نحوی انجام پذیرد که نیروهای کاردان و مومن جذب صحنه ی انتخابات شده و
مردم با دقت کافی بتوانند اصلح را تشخیص و انتخاب کنند.
معمولاً احزاب سیاسی در انتخابات، افرادی را به عنوان کاندیدای مورد اعتماد
معرفی می کنند و برای آنها تبلیغ می نمایند و لکن در جامعه ی اسلامی این طور
به نظر می رسد که احزاب باید در معرفی کاندیداها صرفاً صلاحیت فرد را در نظر
بگیرند و اگر وابستگی او به حزب یا گروه در نظر باشد و او را به علت این
وابستگی تبلیغ نمایند، و انتخاب کنند در صورتی که رقیب او که این وابستگی را
نداشته و شایسته تر باشد، این عمل از مرز عدالت اسلامی خارج شده است، همانند
همان شیوه ی حزب بازی غرب و تبلیغات به شیوه هایی که در غرب معمول است به این
صورت که غالباً حقیقت را با شعارها و جوسازی ها سرپوش می گذارند و افراد با
نفوذ که زر و زور بیشتری دارند، انتخاب می شوند.
بهترین نوع تبلیغات این است که مراکز یا ستادهایی از افراد بی طرف تشکیل و
شرایط برابر و سالمی را برای معرفی هر چه بیشتر کاندیداها فراهم نمایند تا
آنها نیز با ارائه دیدگاه های خود در خصوص اداره ی جامعه، مردم را با افکار و
اندیشه های خود آگاه سازند و یا اینکه همان مراکز یا مراکزی که مسئولیت و
شایستگی نظارت دارند تبلیغات کاندیداها را کنترل نموده و در صورت تخلف آنها را
از شمار نامزدهای انتخاباتی حذف نمایند.
و همچنین خود کاندیداها نیز باید از هر گونه عمل غیر اخلاقی و انسانی مثل از
بین بردن تبلیغات دیگران، به کارگیری افراد ذی نفوذ، استفاده از ابزارهای جذاب
پر هزینه، به کارگیری تاکتیک های روان شناسی و تقلب و... خودداری نموده و در
شرایط سالم به معرفی و دیدگاه ها و نظرات خود بپردازند.

منبع:شناخت رهبری

/ 2 نظر / 4 بازدید
آزاد اندیش

امیدوارم این یه بار هم که شده دقیق تر انتخاب کنم [لبخند]

مهدی

سلام به روزم. خوشحال میشم تشریف بیارید و نظرتون رو بفرمایید .