بانوی عشق

غالباً آن گذری که خطرش بیشتر است

می شود قسمت آن که جگرش بیشتر است

قیمت عبد به افتادن در سجاده ست

سنگ فرش حرم دوست زرش بیشتر است

خانه ای هست در اینجا که کریم اند همه

سرِ این کوچه اگر رهگذرش بیشتر است

دل ما سوخت در این راه ولی ارزش داشت

هرکه اینگونه نباشد ضررش بیشتر است

بی سبب نیست که آواره ی هر دشت شدیم

هر که عاشق شود اصلاً سفرش بیشتر است

هرگدایی برسد لطف که دارد، اما

به گدایان برادر نظرش بیشتر است

همه گفتند خدیجه ست ولی ما دیدیم

در جمالش که جلال پدرش بیشتر است

وسعت روح بدن را به فنا میگیرد

غیر زینب چه کسی دردسرش بیشتر است

/ 0 نظر / 20 بازدید