حیانامه عفاف و حجاب به قوای سه گانه + متن رونوشت به امام خامنه ای

غبار بی حیایی را از چهره شهر برکنید.
به گزارش حزب الله سایبر، جمعی از جوانان دلسوز کشور برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب حیا نامه ای به روسای سه قوه تنظیم نموده و برای امضای این حیا نامه توسط مردم سایت hejab۹۳.ir را راه اندازی نموده اند. همچنین با ارسال نام و کد ملی به سامانه ۵۰۰۰۲۰۳۰۴۰۱۳۹۳  امضای افراد برای این نامه ثبت می گردد.
بر این اساس، در بخشی از این نامه آمده است:
متاسفانه هنجار شکنی معدودی در عدم رعایت عفاف و استفاده از پوشش های نا متعارف که نه تنها از دید اسلام بلکه از منظر هر دین و مسلکی مذموم و مخالف با عفت عمومی می باشد، غبار بی حیایی را بر چهره شهر نشانده است. 
   از محضر حضرات عالی تقاضامند است با تدابیر حکیمانه خود به عوامل مربوطه دستور فرمایید تا با اقدامات موثر، این تیرگی را از رخسار جامعه زدوده و عطر دل انگیز عفت و حیا را بر مشام مردم باز گردانند.
 
/ 0 نظر / 17 بازدید