تساوی حقوق زن و مرد؛از ادعا تا عمل

تلوزیون ARD آلمان طی یک گزارش ویژه، نتایج یک تحقیق اجتماعی که به سفارش وزارت خانواده در آلمان تهیه شده است را مورد بررسی قرار داد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق اجتماعی، هزاران زن که از نظر ذهنی دچار معلولیت بوده و در مراکز نگهداری از این افراد زندگی می کردند، قربانی خشونت های جنسی شده اند. به نقل از خبرگزاری ایتالیایی «زبان آنسا» از هر ده مورد قتل بوقوع پیوسته در ایتالیا،‌ سه مورد از قربانی ها زنان هستند. همچنین از هر ده قتلی که در داخل خانه ها بوقوع می پیوندد، هشت مورد زنان هستند.

خشونت علیه زنان

در فرانسه قوانین به اندازه کافی از زنانی که قربانی خشونت می‌شوند حمایت نمی‌کند.  بنا بر اعلام فدراسیون همبستگی با زنان در فرانسه، هر ۳۵ ثانیه یک برخورد فیزیکی و یا خشونت در رابطه با زنان در این کشور صورت می‌گیرد و از هر ۱۰ زن فرانسوی یک نفر در معرض خشونت قرار دارد. به گفته مقامات مسئول در فرانسه، هر سه روز یک زن بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهند. همین آمارها حکایت از آن دارند که در انگلیس هر هفته دو زن به دست همسرانشان کشته می شوند و از هر چهار زن انگلیسی یک نفر خشونت و تجاوز را تجربه کرده است. زنان اروپایی و دغدغه عدالت خواهی پس از هجده سال، در زندان دارام انگلیس، به خانم جودیت وارد گفته شد: بازداشت شما اشتباهی بوده و شما می توانید زندان را ترک کنید. این خانم بی گناه، چون مظنون به عضویت در ارتش جمهوری خواه ایرلند بوده با همدستی مقامات پلیسی و قضائی انگلیس به این مجازات عمدی محکوم گردیده بود. این تنها نمونه ای هزاران مورد بازداشت و حبس در اروپا به دلایل واهی و اثبات نشده است که نقض آشکار حقوق مدنی و عدالت اجتماعی محسوب می شود.  عدالت اجتماعی  در واقع اسامی این کشورها متفاوت است، اما خشونتی که در لایه های زیرین و پنهان آن علیه زنان و دختران خانواده اعمال می شود، شباهت زیادی با هم دارد. به عبارت دیگر، این زنان در نقش قربانی باید سکوت کنند و دم نزنند تا آبروی خانواده حفظ شود و غرور مردی که به گمانش جریحه دار شده، تسکین بگیرد.  قربانیان تجاوز به عنف خشونت علیه زنان در غرب

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید