پست های ارسال شده در آدر سال 1391

هفته بسیج بر بسیجیان بسیجی تبریک وتهنیت

  ای بســــیجـــــی! هــــرگـــــاه پـــــرچــــــم مــــحمــــد رســــول الله را بــــر افـــــق عــــالــــم زدی حــــق داری استـــــراحـــــت کنــــــی (جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان)
/ 3 نظر / 21 بازدید