بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شوند...

 
 
 

خدایا!
من باید از نظر علم از همه برتر باشم
    تا مبادا دشمنان مرا از این راه طعنه زنند   
        باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده اند       
             و به من فخر می فروشند           
ثابت کنم که خاک پای من نیز نخواهند شد
    باید همه آن تیره دلان و مغروران را به زانو درآورم   
        آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین فرد روی زمین باشم       

شهید دکتر مصطفی چمران  

 
 
 
 

http://www.shahrestanadab.com/image/image_gallery?uuid=0eb3c152-933c-4161-aaa9-ae1a3cbd8e88&groupId=10157&t=1317133199803

/ 1 نظر / 5 بازدید