علی ولی الله

گلدسته سحر گفت: علی ولی الله

در سجده پدر گفت: علی ولی الله

دل سوخته ای زمزمه کرد اشهد انَّ

دل سوخته تر گفت: علی ولی الله

گفتند به قاری که تو را سوز صدا چیست ...

با صوت شکر گفت: علی ولی الله

خیبر چو به دستان علی کنده شد از جا

دیوار به در گفت: علی ولی الله

شمشیر دو دم چو به مصاف سپر آمد

در گوش سپر گفت : علی ولی الله

یک چشم گنهکار شد و غیر علی دید

آن چشم دگر گفت : علی ولی الله

گفتند که این شعر نه در حد علی بود

آن صاحب اثر گفت : علی ولی الله

عید بزرگ غدیر خم بر شیعیان مبارک باد

/ 0 نظر / 24 بازدید