نفر اول (شهید احمد رضا احدی)

چه کسی می داند جنگ یعنی سوختن یعنی آتش یعنی گریز به هر جا به هر جا که اینجا نباشد یعنی اضطراب که کودکم کجاست؟

جوانم چه می کند؟دخترم چه شد؟

به راستی ما کجای این سوال ها و جواب ها قرار گرفته ایم؟ کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکس های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود.

از قصه ی دختران معصوم سوسنگرد با خبر است؟

آن مظاهر شرم و حیا را چه کسی یاد می کند که بی شرمان دامنشان را آلوده کردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند. کدام پسر دانشجویی می داند هویزه کجاست؟

چه کسی در هویزه جنگیده؟کشته شده و در آنجا دفن گردیده؟چه کسی است که معنی این جمله را درک می کند:نبرد تن و تانک؟! اصلا چه کسی می داند تانک چیست؟

چگونه سر 120دانشجوی مبارز و مظلوم زیر شنی های تانک له می شود؟

آیا می توانید این مسئله را حل کنید؟گلوله ای از لوله دوشکا با سرعت اولیه خود از فاصله هزار متری شلیک می شود و در مبدا به حلقومی اصابت نموده و آن را سوراخ کرده و گذر می کند حالا معلوم نمایید سر کجا افتاده است؟

کدام گریبان پاره می شود؟ کدام کودک در خلوت اشک می ریزد؟

و کدام کدام...........؟توانستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....

صفایی ندارد ارسطو شد خوشا پر کشیدن پرستو شدن آی پسرک دانشجو به تو چه مربوط است که خانواده ای در همسایگی تو داغدار شده است؟ جوانی به خاک افتاده است؟

آی دخترک دانشجو به تو چه مربوط است که دختران سوسنگرد را به اشک نشانده اند؟و انان را زنده به گور کردند؟ حتما نه...!

هیچ آیا آنجا که کارون و دجله و فرات بهم گره می خورد به دنبال آب گشته ای تا اندکی زبان خشکیده کودکی را تر کنی و آنگاه که قطره ای نم یافتی؟

با امید های فراوان به بالین آن کودک رفتی تا سیرابش کنی؟اما دیدی که کودک آب نمی خورد!! اما اگر تو قاسم نیستی اگر علی اکبر نیستی

اگر جعفر و عبدا... نیستی لااقل حرمله مباش! که خدا هدیه ح س ی ن (ع) را پذیرفت و خون علی اکبر و علی اصغر را به زمین پس نداد. من نمی دانم که فردای قیامت این خون با حرمله چه خواهد کرد؟

پس بیاید حرمله مباشیم...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید