# اجلاس

امروز تاریخ جهان بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است.

 امروز در کشورهاى اسلامى علیه دیکتاتورى‌هاى وابسته قیام شده است؛ این مقدمه‌اى است براى قیام علیه دیکتاتورى جهانى و دیکتاتورى ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید