# شهید

هفته بسیج بر بسیجیان بسیجی تبریک وتهنیت

  ای بســــیجـــــی! هــــرگـــــاه پـــــرچــــــم مــــحمــــد رســــول الله را بــــر افـــــق عــــالــــم زدی حــــق داری استـــــراحـــــت کنــــــی (جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان)
/ 3 نظر / 21 بازدید