نخستین و تاریخی ترین پیام سیاسی امام خمینی : قیام کنید !

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی : قُل انَّما اَعِظُکُم بِواحده اَن تَقوموا للّه مثنی و فُرادی.۱

خدای تعالی در این کلام شریف ، از سر منزل تاریک طبیعت تا منتهای سیر انسانیت را بیان کرده ، و بهترین موعظه هایی است که خدای عالم از میانۀ تمام مواعظ انتخاب فرموده و این یک کلمه را پیشنهاد بشر فرموده . این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است . قیام برای خداست که ابراهیم خلیل الرحمان را به منزل خلّت رسانده و از جلوه های گوناگون عالم طبیعت رهانده .

خلیل آسا در ِ علم الیقین زن

ندای « لا اُحِبُ الآفلین »۲ زن

قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج آنها را به باد فنا داد و نیز او را به میقات محبوب رساند و به مقام صَعق۳ و صَحو۴ کشاند . قیام برای خداست که خاتم النبیین – صلی الله علیه و آله – را یکتنه بر تمام عادات و عقاید جاهلیت غلبه داد و بتها را از خانه خدا برانداخت و به جای آن توحید و تقوا را گذاشت و نیز آن ذات مقدس را به مقام قاب قوسین او ادنی ۵ رساند .

خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همۀ جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده . قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده . قیام برای نفس است که بیش از ده میلیون شیعه را به طوری از هم متفرق و جدا کرده که طعمۀ مشتی شهوت پرست ِ پشت میز نشین شدند . قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد ۶را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می کند که حرث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند . قیام برای نفع شخصی است که الآن هم چند نفر کودک خیابانگرد را در تمام کشور بر اموال و نفوس و اعراض مسلمانان حکومت داده . قیام برای خود است که موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه گرد بیشرف کرده و نَفَس از هیچ کس در نمی آید . قیام برای نفس است که چادر عفت را از سر زنهای عفیف مسلمان برداشت و الآن هم این امر ِ خلاف ِ دین و قانون در مملکت جاری است و کسی بر علیه آن سخنی نمی گوید . قیام برای نفعهای شخصی است که روزنامه ها که کالای پخش فساد است ، امروز هم همان نقشه ها را که از مغز خشک رضاخان ِ بیشرف تراوش کرده ، تعقیب می کنند و در میان توده پخش می کنند . قیام برای خود است که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده که در پارلمان بر علیه دین و روحانیت هرچه می خواهد بگوید و کسی نفس نکشد .

هان ای روحانیین اسلامی ! ای علمای ربانی ! ای دانشمندان دیندار ! ای گویندگان آیین دوست ! ای دینداران خداخواه ! ای خداخواهان حق پرست ! ای حق پرستان شرافتمند ! ای شرافتمندان وطنخواه ! ای وطنخواهان با ناموس ! موعظت ِ خدای جهان را بخوانید و یگانه راه اصلاحی راکه پیشنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفعهای شخصی کرده تا به همۀ سعادتهای دو جهان نایل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست در آغوش شوید .

انَّ لِلّه فی ایّام دهرِکُم نفحاتٌ الا فَتُعَرِضوا لها ۷

امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است ، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید ، فرداست که مشتی هرزه گرد ِ شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطلۀ خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید ؟ همه دیدید کتابهای یک نفر تبریزی ِ بی سر و پا ۸را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب – روحی له الفداء – آنهمه جسارتها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد . امروز چه عذری در محکمۀ خدا دارید ؟ این چه ضعف و بیچارگی است که شماها را فرا گرفته ؟ ای آقای محترم که این صفحات را جمع آوری نمودید و به نظر علمای بلاد و گویندگان رساندید ! خوب است یک کتابی هم فراهم آورید که جمع تفرقۀ آنان را کند و همۀ آنان را در مقاصد اسلامی همراه کرده از همه امضا می گرفتید که اگر در یک گوشۀ مملکت به دین جسارتی می شد ، همه یکدل و جهت از تمام کشور قیام می کردند . خوب است دینداری را دست کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر یک نفر آنها در یک دیه۹ زندگی کند ، از مراکز حساس آنها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او شود برای او قیام کنند . شماها که به حق مشروع خود قیام نکردید ، خیره سران ِ بی دین از جای برخاستند و در هر گوشه زمزمۀ بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه زده ها چنان چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان سخت تر شود .

وَ مَن یَخرُج مِن بَیتِه مُهاجراً الی الله وَ رَسوله ثُمَّ یُدرکهُ المَوت فَقد وَقَعَ اَجرُهُ عَلَی الله۱۰

۱۱ شهر جمادی الاولی ۱۳۶۳

سید روح الله خمینی

/ 1 نظر / 6 بازدید
هیئت باب الحوائج(ع) اباتر

سلام همرزم گرامی؛ پیامبر اعظم(ص): علي بن ابي طالب پيشگام امت من در گرويدن به اسلام است و علم و دانش او از همه بيشتر و دين او از همه کاملتر و يقين او از همه برتر و حلم او از همه بيشتر و دست او از همه بخشنده تر است و او امام و خليفه پس از من است. أمالي صدوق، ص 8 ما به روز هستیم و منتظر قدوم مبارک شما شادی روح حضرت امام خمینی(س) و شهیدان صلوات سلامتی آقا ولیعصر حضرت امام مهدی (عج) و نایب برحقش حضرت امام خامنه ای صلوات